Popis

Kategória služby: Čističky odpadových vôd

Komplexné čistenie čističiek odpadových vôd od DAKVO.

Výzvy

Odstránenie usadenín a nečistôt, zabezpečenie priechodnosti cestných priepustov.